Dan Valášek

profesionální arborista

Dan Valášek

Do našeho týmu sportovců, se kterými spolupracujeme a které podporujeme, jsme přijali nového člena, Daniela Valáška.


Dan je profesionální arborista a jeho pracovní náplní je prořez a rizikové kácení stromů. Protože se z arboristiky stalo dalo by se říci “sportovní odvětví” skládající se z několika soutěžních disciplín, na které je třeba trénovat, účastní se Dan i série závodů po celé Evropě.

Arboristika spadá do oblasti prací ve výškách a nad volnou hloubkou a pracovníci na stromech musí používat ochranné osobní prostředky proti pádu a také techniky v mnohém podobné horolezeckým technikám. Je to celkem mladá profese a výstupové techniky včetně pohybu v koruně stromu a způsoby zajištění pracovníka se rychle vyvíjí a každý se rok se objevují nové pomůcky, které zjednodušují pohyb a práci. Abychom arboristiku trochu více přiblížili vám všem, položili jsme Danovi několik otázek:1. Jak by si laikům vysvětlil, co je to arboristika?

Arboristika je péče o stromy, především v městském prostředí. Zahrnuje výsadbu, různé druhy prořezávání a také zlepšování půdních podmínek.


2. Proč je třeba o stromy pečovat?

Za mě je tím nejzásadnějším důvodem bezpečnost lidí pohybujících se kolem. Arboristé většinou řeší stromy v urbanizovaném prostředí, a proto je kladen důraz na provozní bezpečnost. Stromy tu byly dříve než my! Popravdě je to tak, že o stromy pečujeme v první řadě kvůli bezpečnosti lidí. Ne kvůli stromům.


3. Co tě k arboristice přivedlo, co se ti na ní líbí?

Klasika, nejdříve umělá horolezecká stěna, skály, výškové práce, kde to přece jen nebylo úplně ono. Jsem kluk z Jizerek, takže kombinace práce, stromů a přírody mi přišla zajímavá.

A co se mi líbí? Asi ten samotný pohyb v koruně stromu. Dále nekonečná možnost se v oboru zlepšovat, ať už jde o samotné lezení, složité kácení, dendrologii, atd.


4. Je to náročná práce?

Fyzicky určitě ano. Nemusím ani chodit cvičit a jen pomocí práce se udržuji v celkem obstojné kondici. No a někdy je to dost na morál.


5. Závody ve stromolezení a práce na stromech, je v tom rozdíl?

Závody a jednotlivé disciplíny vychází z reálných a běžných situací v práci. Takže i samotnou prací se dá připravovat na závody.


6. Tvoje nejoblíbenější disciplína?

Práce v koruně a záchrana zraněného.


7. Nejoblíbenější arboristická pomůcka?

Pohodlný sedací postroj a prusík.


8. Co děláš ve volném čase?

Odpočívám a jím. Snažím se zbytek energie věnovat přítelkyni. Občas jedeme do skal a nedávno jsem začal chodit na bojové sporty.


9. Plány na letošní závodní sezónu?

Udělat pěkný výsledek na MČR ve stromolezení a když se hodně zadaří tak výlet na Mistrovství Evropy.


První závody letošní arbo sezóny – záchrana a evakuace


"Ve dnech 20.-21.5. 2023 jsem se zúčastnil prvních letošních závodu. Ty se uskutečnily v Arboretu, blízko Kostelce nad Černými lesy, pod názvem Tree Rescue Company. 


Tyto závody jsou specializované na záchranu zraněného a skládají se ze tří různých činností. Ráno organizátoři představí nasimulované situace. Závodníci potom mají hodinu na přípravu, aby si promysleli postup záchrany."1. simulace nehody:

Stromolezec pracující na pracovní brzdě Taz uklouzl a bouchl se o pahýl. Následkem byla propíchnutá plíce a stromolezec upadl do bezvědomí. Bohužel jsem si tuto záchranu naplánoval tak, že mě rozhodčí hned při výstupu zastavili. Byl jsem diskvalifikován z důvodu možného ohrožení vlastní osoby.


2. simulace nehody:

Stromolezec lezoucí do koruny stromu ve stupačkách byl pobodán včelami, to mu způsobilo anafylaktický šok, který mu nedovolil bezpečný sestup zpět na zem. Můj plán byl nasadit stupačky (které by se měly používat jen při kácení nebo záchraně), pomocí kmenovky (smyčky) okolo stromu vylézt až nad postiženého stromolezce. Zde jsem si nainstaloval svůj SRT systém a poté se spustil k figuríně. Postiženého jsem si nadlehčil pomocí systému Petzl Jag Rescue k mému postroji a zahájil sestup. V této disciplíně se mi zadařilo a skončil jsem na 3. místě.3. simulace nehody:

Stromolezec v odlezu používal dvoulanovou techniku a zapolohoval se pomocí kmenovky. Při manipulaci s pilou si přeřízl most na pracovním postroji a zůstal viset pouze v kmenovce hlavou dolů. To způsobilo překrvení hlavy a bezvědomí. Záchranu jsem si naplánoval tak, že po výstupovém laně, které už ve stromě bylo nainstalováno, vylezu do koruny, zde si nainstaluji svůj systém a dolezu k postiženému. Potom si ho přizvednu pomocí systému Petzl Jag Rescue, odpojím od jeho kmenovky, pod svůj systém nainstaluji přídavné tření a slaním ze stromu. Vše se povedlo přesně tak, jak jsem si naplánoval. Dokonce jsem dostal pochvalu od rozhodčích a výsledkem bylo 1. místo v této disciplíně. Super!


Celkově jsem obsadil 7. místo. Škoda mé chyby v první disciplíně, ale i tak to byl super trénink pro další závody. Doufám, že tyto dovednosti nebudu muset někdy uplatnit v praxi.


Díky za podporu firmě Vertone a Petzl.


← Zpět na ambasadory