Výzva ke kontrole postrojů ASTRO a CANYON GUIDE

26. října 2023

Výzva ke kontrole postrojů ASTRO a CANYON GUIDE

Výzva ke kontrole postrojů ASTRO a CANYON GUIDE v důsledku odhalení výrobní vady předního rozebíratelného připojovacího bodu postroje ASTRO.

Vzhledem k možnosti neúmyslného otevření tohoto připojovacího bodu, které by mohlo způsobit život ohrožující situaci, Vás žádáme, abyste ihned přestali používat tyto postroje a provedli následující kontrolu.

Postroje, kterých se týká naše výzva ke kontrole:

ASTRO BOD FAST evropská verze

C083AA00
C083AA01
C083AA02

Všechna sériová čísla až do 23J 0000000 000 včetně


ASTRO BOD FAST mezinárodní verze

C083BA00
C083BA01
C083BA02

C083BA03
C083BA04
C083BA05

Všechna sériová čísla až do 23J 0000000 000 včetně

ASTRO SIT FAST

C085AA00
C085AA01
C085AA02

Všechna sériová čísla až do 23J 0000000 000 včetně

CANYON GUIDE

C086BA00
C086BA01

Všechna sériová čísla až do 23J 0000000 000 včetně


Místo ovlivněné výrobní vadou

Popis částí předního rozebíratelného připojovacího bodu:

Vada byla způsobena špatným procesem obrábění kovu při výrobě D kroužku. Může způsobit úplné vysunutí čepu z D kroužku do strany a to i přes přítomnost 2 zajišťovacích šroubů. Tato situace představuje riziko smrti v důsledku uškrcení nebo pádu z výšky.


Postup kontroly

ASTRO BOD FAST
ASTRO SIT FAST

1) Příprava na kontrolu:

- Dle pokynů v návodu k používání zkontrolujte přítomnost a správnou instalaci 2 zajišťovacích šroubů.

- Vyjměte jakékoliv příslušenství instalované v připojovacích otvorech pro třmeny sedačky.

2) Proveďte následující zkoušku:

Čep se nevysune:

Zkouška vyhovuje

Čep se kompletně vysune:

Zkouška nevyhovuje


CANYON GUIDE

1) Příprava na kontrolu:

- Dle pokynů v návodu k používání zkontrolujte přítomnost a správnou instalaci 2 zajišťovacích šroubů.

2) Proveďte následující zkoušku:

Čep se nevysune:

Zkouška vyhovuje

Čep se kompletně vysune:

Zkouška nevyhovuje


3) Vyhodnocení zkoušky:

A)  zkouška vyhovuje 

 1. Váš produkt není ovlivněn uvedenou výrobní vadou.
 2. Vyplňte prosím formulář v odkazu, abychom byli schopni průběžně sledovat průběh naší výzvy ke kontrole:

Oznamovací formulář kontroly

B)  Zkouška nevyhovuje

 1. Zajistěte D kroužek.
 2. Postroj nepoužívejte.
 3. Vyřaďte ho z používání.
 4. Kontaktujte místního zástupce firmy Petzl ve vaší zemi – Vertone pro ČR a SR, reklamační technik vaclav.cizek@vertone.cz,  T: 777 744 180, vám sdělí další postup.

  

C) Pokud máte pochybnosti o provedené zkoušce

  Kontaktujte prosím místního zástupce značky Petzl, reklamační oddělení – vaclav.cizek@vertone.cz, T: 777 744 180


FAQ – často kladené dotazy

 • Kde najdu sériové číslo mého postroje?
  Sériové číslo se nachází na plastovém štítku uvnitř pásu postroje.
 • Týká se tato výzva všech barev D kroužku?
  Ano.
 • Musím odpojit celý připojovací bod, abych mohl provést zkoušku?
  Ne.
 • Mám v připojovacím bodu instalovaný spojovací prostředek. Musím ho odinstalovat?
  Ne.
 • Musím zkontrolovat dotažení zajišťovacích šroubů na správný kroutící moment?
  Ne, u tohoto druhu kontroly nemá kroutící moment šroubu na funkci vliv.
 • Ještě nikdy jsem svůj postroj nepoužil, musím ho zkonrolovat?
  Ano.
 • Svůj postroj už používám. Musím ho zkontrolovat?
  Ano.
 • Je nutné na čep zatlačit velkou silou, aby se vada odhalila?
  Ne, stačí pouze lehce zatlačit.
 • Během zkoušky se čep nevysunul, ale všiml jsem si drobné vůle, je to v pořádku?
  Ano, tato vůle je zcela normální.
 • Byly zaznamenány nějaké případy úrazů způsobených v důsledku této výrobní vady?
  Doposud nám nebyly oznámeny žádné úrazy v důsledku této vady.

← Zpět na seznam článků